12-12-12 12:12 2012-12-12

En liten lunchträff för geocachare som bor, jobbar eller rör sig i Södertälje med omnejd.
121212Läs mer om eventet på gc.com GC3WR6XLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In memorial Team Telge geocaching