Ing1 Nationaldagsevent i Södertälje 2011-06-06

Event 2011
Nationaldagsevent i Södertälje 20110606

I år blir det Ing1 nationaldagsevent i Södertälje

 

Efter att ha varit i staden förra året så tänkte vi i år vara på Ing1 gamla övningsområde. Vi planerar att ha en mix av cacher med olika svårighets- och terränggradering.

Samling klockan 10 vid startkoordinatena för koordinatutdelning.

 

 

Mellan 11-15 är det fri cachning på nya och befintliga cacher i området.

 

 

Klockan 15 är det återsamling för gemensamt fika, TB-utbyte och logning av eventet. Vi återkommer med återsamlingsplats.

Stora delar av övningsområdet är spärrade eller avstängda för biltrafik. Vi vill att ni respekterar skyltar i området! Lämpligt fortskaffningsmedel är cykel eller gå.

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras

Länk till eventet på gc.com GC2W620

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In memorial Team Telge geocaching