Nationaldagscachning i Södertälje 2010-06-06

Event 2010
Nationaldagscachning i Södertälje 20100606

Välkommen på nationaldagscachning i Södertälje!

Välkomna på en dags cachning i Södertälje med avslutande picnic med underhållning på natinaldagsfirandet på Torekällberget. Beta av befintliga cacher i Södertälje eller prova lyckan på någon av de nya som publiceras under dagen.

Preliminärt program
* Vi samlas klockan 9:30 i Stadsparken vid pendeltågsstationen (Parkering finns i närheten)

* Klockan 10 så publiceras ett antal cacher. Vi kommer ha med utskrifter med den mest basala informationen att dela ut. Många kommer kunna nås till fots/med cykel, andra kan kräva bil (det är en stor kommun!)

* Klockan 14 eller 15 drar nationaldagsfirandet igång på Torekällberget. Vi samlas där för att prata, picnica och prata om dagens erfarenheter. Underhållning kommer erbjudas från scenen, det kommer bland annat vara något band som spelar (oklart vilket i dagsläget)

Vi ser till att att ta med en filt eller liknande för TB:s och coins till Torekällberget

Mer information kommer att komma, tider kan komma att ändras. Programmet på Torekällberget är inte spikat ännu och vi anpassar oss till det.

Jag hoppas att några andra lokala cachare vill vara med och arrangera genom att placera nya cacher under dagen, kontakta mig om intresse finns!

Länk till eventet på gc.com GC2790Q

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In memorial Team Telge geocaching